Dél-tiroli ajándék az „Eötvös 175” végén


December 18-án 14 órakor az MTA Könyvtárban (Budapest V. Arany János utca 1.) bemutatásra kerül a dél-tiroli Wolfgang Strobl: Zu Gast in Schluderbach (Vendégségben Schluderbachban) című kötetéből az Eötvös hegymászásairól szóló fejezet magyar változata: Báró Eötvös Loránd és leányai, Ilona és Rolanda a Dolomitokban (Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány, Budapest, 2023.)

E bemutató lesz Eötvös Loránd (1848-1919), Magyarországnak „el nem évülő dicsőségét szerzett” kutató, kiemelkedően sokoldalú személyiség születésének 175. évfordulóját záró rendezvénye, amelyen visszatekintünk az emlékév főbb mozzanataira. Az összegyűjtött és az ezután megjelenő „Eötvös 175” dokumentumok (így a Magyar Tudomány 2024. márciusi számának cikkei) mind bekerülnek abba az elektronikus archívumba, ami a négy évvel ezelőtti „Eötvös 100” – halálának centenáriuma alkalmából rendezett emlékév – keretében létesült (https://eotvos100.hu/).

Az „Eötvös 175”-öt a koordinációs testület Eötvös Lorándnak Bolyai János 1823-as – az idén kereken kétszáz éves – geometriai felfedezése előtt tisztelgő szavaival zárja: „…ha igazi tudósok és – a mint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet. Ez a mi eszményünk, ez valósult meg Bolyai alkotásával egyszer; ilyen teljes mértékben talán egyetlenszer.” Egy magas hegycsúcs után mindig jöhetnek még magasabbak.
 

„Eötvös 175”: 2023. szeptember


Eötvös Loránd születésének (1848. július 27.) 175. évfordulójához kötődő ünnepi események sora már tavasszal elkezdődött. Sokoldalú életművének tiszteletére a születésnap környékén zömmel nyárias jellegű rendezvények voltak: Eötvös 175 kiállítás Berlinben, turistaprogram Dobogókőn, kerékpártúrák a Dolomitokba. A július 27-ei budapesti Eötvös emléktúra utolsó állomásán, a krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplomban (Eötvös Loránd megkeresztelésének helyszínén) emléktáblát helyeztünk el.

Az első szeptemberi rendezvény a budapesti Eötvös József Collegium tanévnyitóján tartott Eötvös 175 emlékülés volt, 4-én. Szeptember 9–10-én a Téry Ödön Baráti Társaság Egyesület 110 km-es teljesítménytúrát szervezett Eötvös emlékére. Szeptember 18–20-án pedig a Wigner Fizikai Kutatóközpont – „Wigner 121” nemzetközi konferenciájukhoz kötődően – gravitációs szekciót tart.

Az Eötvös 175 tudományos csúcspontja szeptember 20-án, szerdán érkezik el, amikor 10 és 13 óra között egy – Eötvösék által szervezett nemzetközi konferencia (Internationale Erdmessung, 1906. szeptember 20-28.) nyitónapjának évfordulóján – tudományos emlékülésre kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében. Az MKH Wigner Fizikai Kutatóközpont, a BME, a Miskolci Egyetem, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az MKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet és az ELTE kutatói számolnak be mindarról, amit Eötvös Loránd nyomdokain haladva elértek. Az előadóülést Freund Tamás, az MTA elnöke nyitja meg. A teljes program követhető lesz az MTA youtube csatornáján. Elnök úr külön köszönti az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjait, abból az alkalomból, hogy ebben az iskolában áll az 1906-os konferencia terepi, aradi-ménesi tanulmányútjának emléktáblája. Mint ismeretes, a korabeli résztvevők el voltak ragadtatva az Eötvös-inga bámulatos képességétől. Az aradi emléktáblát az Eötvös Loránd Fizikai Társulat délelőtt megkoszorúzza, majd délután diákoknak, este felnőtteknek tartanak ismeretterjesztő előadásokat. Ugyanezen nap (szeptember 20-án) a BEAC Budapesten 17 óra 5 perckor indítja el XLIV. „5vös 5 km” futóversenyét és jótékonysági sétáját.

Az Eötvös 175 keretében tartandó ünnepélyes koszorúzásra szeptember 28-án 13:30-kor kerül sor a Gesztenyés kerti Eötvös Loránd szobornál, az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány és a Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzat szervezésében. Ezt követően pedig (15 és 17 óra között) a XII. kerületi Hegyvidéki Kulturális Szalonban (Törpe u. 2.) Eötvös 175 kulturális ünnepség lesz.

Szeptember végén van a jelentkezési határideje annak a középiskolai vetélkedőnek (III. Baksa Csaba Kárpát-medencei Földrajz és Földtudományi verseny, https://www.focik.hu/), amelynek egyik feladata kifejezetten Eötvös Lorándhoz kötődik.

Az őszi félév során több iskolában szerveznek Eötvös 175 rendezvényt. (Október 4-én például Eötvös 175 és Süss 175 napot a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban.)

További információ: info175@eotvos100.hu
Eötvös 100 és Eötvös 175 egyesített honlap: https://eotvos100.hu/, https://eotvos175.hu/
Eötvös 175 üdvözlőlap: https://media.eotvos100.hu/eotvos175/arculat/Greeting_card.pdf

2023. szeptember 12.
Szarka László Csaba, Sólyom Jenő, Pályi András
 

Nyári Eötvös 175 események


A július 27-ei budapesti Eötvös 175 emléktúra fényképes beszámolója megtekinthető itt:

Néhány sajtóvisszhang: Július 27-én megjelent az ELKH híre a berlini IUGG-n tartott Eötvös 175 kiállításról:
https://elkh.org/hirek/magyar-kutatok-a-berlinben-megrendezett-28th-general-assembly-of-iugg-n-eotvos175-cimmel

Július 29-én a dobogókői Báró Eötvös Loránd Menedékházban elhelyezték Eötvös jégcsákányát.

Augusztusi Eötvös 175 programok:

2023. augusztus 9., reggel 8 óra, Budapest, Egyetem tér, II. kerékpáros expedíció indítása az ELTE-től a Dolomitok Eötvös-csúcsához (BEAC)
2023. augusztus 10-30. Jubileumi kiállítás: 150 éves a Magyarországi Kárpát Egyesület. Poprád, Tátraaljai Múzeum. Kiállitásmegnyitó: augusztus 10., 16 óra (Téry Ödön Turista Baráti Társaság)
2023. augusztus 12. III. kerékpáros expedíció indítása
 

Megjelent az Eötvös 175 Programfüzet


Megjelent a Báró Eötvös Loránd (Buda, 1848. július 27. ˗ Budapest, 1919. április 8.) ˗ alkotásaival máig ható kutató (fizikus és geofizikus), a felsőoktatás megújítója, államférfi és ifjúságnevelő ˗ születésének 175. évfordulója alkalmából tervezett eseménysor programfüzete. A nyári születésnaphoz illő programokat komoly őszi rendezvények követik.

2023. július 27-én, csütörtökön, Eötvös Loránd születésnapján egész napos (reggel 8-tól este hétig tartó) budapesti emléktúrára hívjuk Eötvös tisztelőit. A résztvevők minden kerek órában negyedórás kiselőadást hallhatnak Eötvös Loránd sokszínű tevékenységének az adott emlékhelyhez fűződő szeletéről. A programhoz néhány vagy egyetlen állomásra is lehet csatlakozni.

Az évforduló tiszteletére a Magyar Turista Egyesület július 29-én, szombaton a dobogókői Báró Eötvös Loránd Menedékházban kiállítja Eötvös egykori ˗ a Dolomitok csúcsainak meghódításához használt ˗ jégcsákányát. A BEAC augusztus 9-én és 12-én a budapesti Egyetem tér 1. elől kerékpártúrát indít a Dolomitokba, az Eötvös Lorándról elnevezett hegycsúcs (Eötvös-csúcs, Cima Cadini di Eötvös, 2837 m) alatti Misurina-tóhoz.

Szeptember 4-én az ELTE Eötvös József Collegium ünnepi tanévnyitóval és előadással emlékezik meg a Collegium-alapító születésének 175. évfordulójáról.

A Magyar Tudományos Akadémia szeptember 20-án (az egykori Internationale Erdmessung 1906. szeptember 20˗28. közötti, az MTA Székházban megrendezett nemzetközi geodéziai konferencia nyitónapjának évfordulóján) tudományos emlékülést tart. Freund Tamás akadémiai elnök megnyitó szavait az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban is hallani fogják. Itt tart ugyanis előadóülést az ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat), abból az alkalomból, hogy az 1906-os konferencia-résztvevők Arad környékén győződtek meg az Eötvös-inga földtani működőképességéről, és ennek az eseménynek az emlékét az aradi középiskolában emléktábla hirdeti. A 125 éves BEAC (aminek első elnöke Eötvös Loránd volt) egyik „5vös 5 km” futóversenyét és jótékonysági sétáját ugyanezen a napon, délután tartja meg.

Szeptember 28-án délután ünnepélyes koszorúzás lesz a Gesztenyés kerti Eötvös Loránd-szobornál (az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány és a Budapest Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében), amit színes kulturális ünnepség követ.

A nemzetközi Eötvös 175 programok közül kiemelkedik az International Union of Geodesy and Geophysics (Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió, IUGG, az egykori Internationale Erdmessung mai megfelelője) berlini kongresszusa, ahol a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kiállítja az egyik legszebb Eötvös-ingát.

A programfüzet ismerteti a folyamatban lévő terveket, felidézi a 2019-es ˗ UNESCO-partnerségű ˗ Eötvös 100 emlékév néhány jelentős eredményét és emlékezetes pillanatát, valamint megmutatja a négy nyelven letölthető Eötvös 175 plakát lelőhelyét.

A két különféle (online: https://media.eotvos100.hu/mediagyujtemeny/eotvos175/Eotvos175_program_0627e.pdf és kinyomtatható: https://media.eotvos100.hu/mediagyujtemeny/eotvos175/Eotvos175_program_print.pdf) változatban elérhető programfüzet az Eötvös 100 koordinációs testület tagjainak tapasztalatai alapján, számos Eötvös 175 kezdeményezést közös vezérfonalra fűzve készült el.

2023. június 27.

Szarka László Csaba, Sólyom Jenő, Pályi András
info175@eotvos100.hu
 

Indul az Eötvös 175


Báró Eötvös Loránd (Buda, 1848. július 27. – Budapest, 1919. április 8.) a természettudomány világszerte elismert, alkotásaival máig ható kutatója és oktatója; tudományszervezői, államférfiúi és ifjúságnevelői munkásságú személyiség. Az Eötvös Loránd szellemi örökségét ápoló szervezetek, intézmények, egyesületek 2023-ban - születésének 175. évfordulója alkalmából - számos rendezvényt tartanak. Az eseménysor tekinthető akár a 2019-ben, halálának századik évfordulója alkalmából tartott emlékév kiterjesztésének, hiszen a négy évvel ezelőtti „Eötvös 100” - az UNESCO-val közös megemlékezésben, NKFIH- és minisztériumi támogatással - számos olyan kezdeményezést indított el, amelynek eredményei mostanában mutatkoznak meg. A budapesti hegyvidéki Eötvös Loránd-szobor avatására például a COVID miatt csak másfél éve kerülhetett sor. Az „Eötvös 175”-ben számos szervezet, intézmény vesz részt, mindenki saját anyagi lehetőségein belül. Az eseményekről – a szerves folytatódás illusztrálásaként – a 2019-es www.eotvos100.hu weboldalról lehet tájékozódni, ami ki lett terjesztve az „Eötvös 175” eseményeire.

A tudományos, ismeretterjesztő, sport-, és kulturális rendezvényekről a folyamatosan frissülő Eseménynaptárból (https://eotvos100.hu/hu/events) lehet tájékozódni. Az eseménysor már a nyári születésnapot megelőzően elkezdődik (turista- és sportrendezvényekkel, valamint egy Eötvös-inga kiállítással a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió berlini világkonferenciáján, https://www.iugg2023berlin.org), majd szeptember végén csúcsosodik ki. Annak az 1906-os nemzetközi tudományos konferenciának az évfordulóján, amelyet Eötvös Loránd és munkatársai szerveztek az MTA Székházában, és amely – köszönhetően az Arad környékén épp akkor folyó Eötvös-inga kísérleteknek is – elindította őt a világhír felé.

Eötvös Loránd tisztelői a Fiumei úti sírkertben minden évben megkoszorúzzák Eötvös Loránd sírját. A Magyar Geofizikusok Egyesülete szervezésében tartandó idei koszorúzás április hatodikán 11 órakor kezdődik.

További Eötvös 175 információ: info175@eotvos100.hu

2023. április 3.
 

Eötvös Loránd-szoboravatás Budapesten, a Gesztenyés kertben


Eötvös Loránd-szoboravatás Budapesten
A világhírű természettudós (fizikus, geodéta-geofizikus) és kultúrpolitikus, báró Eötvös Loránd szobrának avatására a XII. kerületi Gesztenyés parkban 2021. október 5-én került sor.

Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotásának – eredetileg tavaly novemberre tervezett – avatását (az Eötvös 100 Emlékév záróeseményét) a járványhelyzet miatt közel egy évvel el kellett halasztani.

Kultúra és tudomány dolgában egyaránt helyes tájékozódásra tanít Eötvös Loránd és nemzedékének öröksége – vallják a Gesztenyés-kertben megjelent intézmények és civil szervezetek vezetői, akik az eötvösi életmű több mint egyszáz tisztelője jelenlétében, ünnepi körülmények között avatták fel báró Eötvös Loránd szobrát.

Részletek és fényképek az első napi sajtóvisszhang alapján:
https://12.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/211005/gesztenyeskertben-kapott-szobrot-eotvos-lorand
https://gondola.hu/hirek/279166-Rieger_Tibor_uj_szobra_a_Gesztenyes-kertben.html
https://kepestukor.blog.hu/2021/10/06/unnepelyes_keretek_kozott_avattak_fel_budapesten_baro_eotvos_lorand_egesz_alakos_szobrat_a_gesztenye?layout=5
https://kultura.hu/tag/eotvos-lorand-emlekev/
https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/10/magyarorszag-szellemi-felemelkedesenek-motorja
https://www.msn.com/hu-hu/hirek/other/magyarorsz%C3%A1g-szellemi-felemelked%C3%A9s%C3%A9nek-motorja/ar-AAPa4Ea
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/felavattak-eotvos-lorand-szobrat-budapesten-a-gesztenyes-kertben
mti.hu, D_SOS20211005014
 

Szoboravatás


Eötvös Loránd-szoboravatás: 2021. október 5-én, 11:00 órakor
Budapest XII. kerület, Gesztenyés-kert (a BAH-csomópont közelében)

Az avatási ünnepség programja:

Az avatási ünnepséget megelőzően Liszt Ferenc szimfonikus költeménye, „Amit a hegyen hallani” hangzik
Himnusz
Beköszöntő (Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány, Pályi András elnök)
Szavalat „Babér után lihegve” b. Eötvös Loránd ifjúkori verse (Papp János színművész)
Kórusművek (Eötvös Loránd Általános Iskola énekkara, Balatonfüred)
Avató beszéd (Dr. Gulyás Gergely miniszter)
Befogadó beszéd (Pokorni Zoltán polgármester)
Zenei betét Liszt Ferenc: Vándorévek III. év „Sursum corda”
Szemelvények Eötvös Loránd életéből (Papp János színművész)
Szobor leleplezése (Dr. Gulyás Gergely miniszter, Pokorni Zoltán polgármester)
Koszorúzás
Zárszó (Pályi András elnök)
Szózat

Eötvös Loránd-szobor


Már áll a "báró Eötvös Loránd" szobor Budapest XII. kerületében, a Gesztenyés-kertben.
A szobor alkotója Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész.
Nagy megnyugvás, hogy ilyen hosszú és küzdelmes időszak után végre megvalósult a szoborállítás. Dehát úgy látszik ennek a szobornak az a sorsa, hogy időben jelentősen kitolja a tényleges Eötvös-emlékév zárását. Mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy formálisan az avatási ünneppel zárul majd az emlékév.
A nov. 17-re tervezett szobor avató ünnepséget a COVID-19 helyzet miatt bizonytalan időre el kell halasztanunk.

Budapest, 2020. november 11.

Pályi András, az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány elnöke
 

Eötvös Loránd verseskötet-bemutató, továbbá a 2019. évi Eötvös Loránd-emlékév 2020. őszi hírei, eseményei


Az Eötvös Loránd-emlékév 2019-ben hivatalosan véget ért, de még mindig vannak olyan Eötvös 100 utóesemények, amelyekről érdemes beszámolni. Megjelent például Eötvös Loránd gyermekkori verseinek és fordításainak gyűjteménye, ami egyáltalán nem szerepelt az Emlékév tervei között. A kötet bemutatójáról szóló hír mellett megadjuk az Eötvös 100-hoz kapcsolható 2020. évi rendezvények és publikációk általunk ismert listáját.

Részletek:  

Eötvös Loránd Heidelbergben


Egy holland tudománytörténész, Dr. Henk Kubbinga az EuroNews Physics számára készítendő centenáriumi Eötvös Loránd-tanulmányához Heidelbergben összegyűjtötte Eötvös Loránd doktori fokozatszerzésével kapcsolatosan ott fellelhető dokumentumokat (, ). Az Európai Fizikai Társulat a dokumentumok újbóli előkerülése alkalmából sajtóközleményt adott ki (https://www.eps.org/blogpost/751263/340210/Roland-Eotvos-1848-1919--new-souvenirs). A dokumentumok hamarosan elérhetők lesznek az MTA Könyvtár és Információs Központ digitális archívumában, a REAL (REpository of the Academy's Library) nevet viselő repozitóriumban, a http://real-ms.mtak.hu/23733/ címen. A heidelbergi gyűjtemény legérdekesebb darabja Eötvös Loránd kézírásos latin nyelvű önéletrajza, amely mindeddig csak a kutatók előtt volt ismert. Dr. Tóth Gábor fordításában most magyarul is közzétesszük .

Az Eötvös Loránd-emlékévnek egyébként nem ez az egyetlen külföldi utóhatása: Heinz Kautzleben, a Leibniz Társaság tagja, az MTA tiszteleti tagja januárban a Társaság weboldalán hosszasan méltatta Eötvös Loránd munkásságát. https://leibnizsozietaet.de/gedenken-an-roland-eoetvoes-anlaesslich-seines-100-todestages/. Dél-Tirolban pedig Eötvös Loránd-emlékhelyet kívánnak létrehozni.

Budapest, 2020. február 17.

Eötvös 100 és MTA KIK
 

Sajtóközlemény az Eötvös 100 projekt zárásáról


Részletek:
 

Boldog karácsonyt és sikeres 2020-at!


Eötvös 100 kirakós képeslap
 

2019.12.05. Eötvös 100 értékelő összejövetel


Fényképes beszámoló az Eötvös Loránd-emlékévről
 

Eötvös Loránd Emlékalbum (Könyvbemutató)


Részletek:
 

Az Eötvös Loránd Jubileumi Emlékverseny eredménye


Részletek:
 

Eötvös 100 események Budapesten a Tudományos Világfórumhoz és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan


Részletek:
 

Finiséhez érkezett az Eötvös Loránd-vetélkedő


Részletek:
 

Eötvös Loránd-emlékév Szlovákiában


Részletek:
 

Eötvös Loránd-emlékfa Balatonfüreden


Részletek:
 

Megjelent az Eötvös Loránd-emlékév eseménydús szeptemberi hónapjáról, valamint az októberre, novemberre és decemberre tervezett programjáról szóló tájékoztató


Részletek:
 

Eötvös100 Emlékmaraton Sorozat


Eötvös Loránd, tudós és sportember emlékének tisztelegve a 2019-ben róla elnevezett, vagy hozzá kapcsolódó sportesemények „Eötvös100 Emlékmaraton Sorozatot” alkotnak. A rendezvényeken résztvevők a sportolást követően (pl. teljesítve egy Emlékmaraton sorozatba tartozó túrát) pontokat gyűjthetnek, és az összegyűjtött pontok alapján Eötvös-ajándékokat kaphatnak.
Részletek:
 

Eötvös Loránd Jubileumi Emlékverseny


Az Eötvös Loránd Jubileumi Emlékverseny (https://eotvos100.hu/hu/page/competition) regisztrációja lezárult. A vetélkedőn 225 csapat vesz részt!
 

"Eötvös Loránd" győzött a XII. kerület által indított parkelnevezési szavazáson


Részletek: https://www.hegyvidekujsag.hu/archivum/archivum-2019-szeptember/uj-park-szuletik-egykori
 

Szeptember eleji Eötvös 100 események


Szeptember 6-án Eötvös Loránd Kerékpáros Expedíció indul Székesfehérvárról a Dolomitokbeli Misurina-tóig. Itt magasodik az Eötvös-csúcs, a Cima di Eötvös. Az ELTE-BEAC Polythlon Klub (a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel és a Testnevelési Egyetemmel közös) szervezésében kerékpározók szeptember 8-án adják át a képzeletbeli stafétabotot a Magyar Turista Egyesület hegymászóinak. Az MTE turistái emléktáblát is avatnak, majd meglátogatják a dél-tiroli Toblachban megnyílt Eötvös-kiállítást.

Szeptember 8-án a Kiscelli Múzeumban Eötvös Loránd által készített sztereodiákat nézhetnek meg a látogatók.

Szeptember 9-én az Eötvös Collegium délutáni tanévnyitójához kapcsolódva közös rendezvény lesz az École Normale Supérieure és a Scuola Normale Superiore társintézményekkel. A Rózsakertben 17 órakor kerül sor az École Normale Supérieure-t és az Eötvös József Collegiumot jelképesen összekötő kerti tó avatására. Az ünnepkörben mutatják be az Eötvös Loránd által alapított (és édesapjáról elnevezett) intézményről szóló monográfiát is.

A részletes programok és a további szeptember eleji Eötvös 100 események (benne a Miskolci Egyetem rendezvénye és a celldömölki két napos rendezvény) megtalálható itt: https://eotvos100.hu/hu/events
 

Magyar Fizikus Vándorgyűlés (Sopron, 2019. augusztus 21-24.)

A Magyar Fizikus Vándorgyűlésen (Sopron, 2019. augusztus 21-24.) az Eötvös Loránd-emlékévről három plenáris előadás hangzott el (Sólyom Jenő: Eötvös Loránd az ember, Cserti József: Eötvös Loránd a fizikus, Wesztergom Viktor: Eötvös Loránd a geofizikus). Az eötvösi örökségről emellett tudományos és oktatási jellegű előadások is szóltak. A híres Eötvös-kísérlet újramérésének ötletéről és folyamatáról az emlékév során Völgyesi Lajos akadémikus, első eredményekről pedig Tóth Gyula számolt be. Az MTA Wigner FK és a BME kutatói a lehető legideálisabb helyszínnek és az automatizálásnak köszönhetően a mérés bizonytalanságát egy nagyságrenddel (10-9-ről 10-10-re) tudták csökkenteni. A fizikusok ezen a vándorgyűlésükön (amelyeket 3 évente tartanak) a Mengyelejev-féle periódustáblázat 150 éves évfordulójáról is megemlékeztek, de amint Patkós András levezető elnök hangsúlyozta: a periódusos táblázat rendszerét előbb-utóbb bárki össze tudta volna rakni, Eötvös Loránd azonban a semmiből álmodta meg és valósította meg mindazt, amiért még ma is csodálja őt a fizikus világ.

Előadások: https://eotvos100.hu/hu/page/tovabbi_eloadasok

 

Eötvös 100 vonatkozású 2019. nyári nemzetközi rendezvények

Eötvös Loránd sztereoképei a Dolomitokból (1875-1915) - fényképkiállítás, Toblach (Dobbiacio), 2019.08.09-09.21. https://eotvos100.hu/hu/article/155 - Meghívó:
Nemzetközi Csillagászati Diákolimpia (IOAA). Keszthely-Hévíz, 2019. augusztus 2-10. https://eotvos100.hu/hu/article/49
IUGG Centenary Assembly. Montreal, 2019. július 8-18. https://eotvos100.hu/hu/article/48
GIREP 2019. Budapest, 2019. július 1-5. https://girep2019.hu/
International Conference on Precision Physics and Fundamental Constants (FKK 2019). Tihany, 2019. június 10-14. https://eotvos100.hu/hu/article/45
81st EAGE Conference & Exhibition. 2019; London, 2019. június 3-8. https://eotvos100.hu/hu/article/87
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi nyilatkozat