Roland Eötvös (1848-1919)


Major events of his life:


1857-1865: High School studies at the Piarists in Pest (before 1860: as private pupil)
1865-1867: State and law studies at the University of Pest
1866: The beginnings of his mountain climbing passion that lasted a lifetime
1867-1870: Science studies at the University of Heidelberg (one semester in 1869: Königsberg)
1870: Doctorate in physics, mathematics and chemistry with highest honours - Documents of the doctoral procedure
1871: Assistant teacher at the Department of Higher Science (later Theoretical Physics) at the University of Pest
1872: Appointed as a Full Professor, Department of Theoretical Physics
1873: Elected as corresponding member of the Academy
1878: As a successor to Jedlik, he is appointed as a Full Professor of the Department of Experimental Physics
1883: Elected as regular member of the Academy
1889: As a successor to Ágoston Trefort, he is elected President of the Academy
1891: Leading role in the founding of the Mathematical and Physical Society and the launching of the journal Letters in Mathematics and Physics (Mat-Fiz Lapok)
1891-1892: University rector
1894-1895: (from June to January): Minister of Religion and Public Education. Act on Religious Freedom, and initiating the organization of the József Eötvös College
1905: Resignation from the academic presidency to devote all his time to scientific research


Milestones of his scientific activity


1875-1885: Capillary-related studies: a reflection method for determining capillary laws, Eötvös rule, Eötvös constant
1886-1919: gravity- and geomagnetic studies
1890 “Gravitational attraction of Earth to different materials" (Academy lecture, 20 January)
1891: Curvature and horizontal variometers
1891: The first field measurement at Ság hill
1896: Investigations in gravity and geomagnetism (summary)
1898: Simple gravity variometer (the Balaton torsion balance)
1901: Bifilar gravimeter
1901 and 1903: The first large-scale survey on the ice of Lake Balaton
1909: In relation to his research on proportionality between inertial mass and gravitational mass he wins the Beneke Prize
1915: Design of an experimental tool to demonstrate the Eötvös effect
1916: Field survey at Gbely (Egbell). Birth of hydrocarbon research geophysics

 

Publications by Roland Eötvös

(Compiled by Sándor Mikola and János Renner.
In: Baron Roland Eötvös Memorial Book, edited by Izidor Fröhlich, Budapest, 1930, completed with items, bibliographic data and internet links by MTA Library and Information Centre; version 31 July, 2019)

1. A szkarisorai jégbarlang. Vasárnapi Újság, 1869, 49. sz. (leírás).
2. Doppler elve s alkalmazása a hang- és fénytanban. Term. tud. Közl. 3. k. 1871, 1—11. o. (ismertetés).
3. Az északi fény színképéről. U. o. 250—252. o. (ismertetés).
4. A fluorescentia tanának egy törvényéről. U. o. 461—462. o. (ismertetés).
5. Indítvány országos érdekű kutatások eszközlésére vonatkozólag. U. o. 470—471. o.
6. A rezgési elméletből következő távolbani hatás törvényéről. Az akadémia elé terjesztett tanulmányának kivonata. A m. tud. akad. Értes. V. k. 1871, 207—212. o.
7. A Nap physikai alkatáról. Term. tud. Közl. 4 k. 1872, 241—258. o. (ismertetés).
8. Van-e a Holdnak befolyása az időjárásra? U. o. 35. o. (ismertetés).
9. Újabb Bunsen-féle galván elemek. U. o. 120. o. (ismertetés).
10. A vízi növények életéből. A Term. tud. Társulat szakülésén tartott előadás. Rövid kivonat. U. o. 160. o.
11. A víz színéről. A Term. tud. Társulat szakülésén tartott előadás. U. o. 190. o.
12. A chlorophyll természettani szempontból. U. o. 192. o. (ismertetés).
13. A Jungfrau megmászása. U. o. 883—385. o. Tyndall: Hours of exercise in the Alpes című munka egy részének fordítása.
14. A fény kettős töréséről. A Term. tud. Társ. szakülésén tartott előadás. Rövid kivonat. Term. tud. Közl. 5. k., 1873, 39. o.
15. Az égi testek látszólagos alakjáról. Ugyanaz ugyanott, 485. o.
16. A capillaritas elméletéről. Ugyanaz ugyanott, 245. o.
17. Helmholtz: Népszerű tudományos előadások. Fordították Eötvös Loránd és Jendrassik Jenő. Előszó báró Eötvös Lorándtól. A Term. tud. Társ. Könyvkiadó Vállalata. VI. k. 1874.
18. A rezgések intenzitása tekintettel a rezgési forrásnak és az észlelőnek mozgására. Az akadémia elé terjesztett dolgozat. Ért. a math. tud. köréből III. k. 1875, 1- 28. o. Ugyanennek kivonata A m. tud. akad. Értes. VIII. k. 1874, 147—150. o.
19. Über die Intensität der wahrgenommenen Schwingungen bei Bewegung der Schwingungsquelle und des Beobachters. Pogg. Ann. d. Phys. 152. k. 1874, 513—535. o. (a megelőzővel tartalomban egyezik).
20. Válasz Ketteler néhány észrevételére az észlelt rezgések intensitása felett. A m. tud. akad. Értes. IX. k. 1875, 157—162. o.
21. A súrlódásról. Népszerű természettudományi előadás. Megemlítve Term. tud. Közl. 7. k. 1875, 212. o.
22. Új módszer a capillaritasi tünemények tanulmányozására. Az akadémia elé terjesztett dolgozat. Műegyetemi Lapok I. k. 1876, 2—10. o.
23. Schwere, Elektricitaet und Magnetismus. Könyvismertetés. U. o. 56—57, és III. k. 1878, 124—126. o.
24. Fizikai feladatok. U. o. 95. o., 288. o. és II. k. 1877, 96. o.
25. A távolbahatás kérdéséről. Fölolvasás az akadémia ünnepélyes közgyűlésén. A m. tud. akad. Évkönyvei. XVI. k. 1877-1882, 57—68. o.
26. Adatok az elektro-statika elméletéhez. Akadémiai székfoglaló-értekezése. Rövid kivonatban A m. tud. akad. Értes. XIV. k. 1880, 4—5. o.
27. Az elektromos sűrítő egy új módjáról a sűrítő gyűrűről. Az akadémia elé terjesztett tanulmányának rövid kivonata. A m. tud. akad. Értes. XIV. k. 1880, 157—160. o.
28. A cseppekről. Népszerű természettudományi előadás. Rövid kivonata. Term. tud. Közl. 13. k. 1881, 394. o.
29. Jelentés a Bugát-féle alapítványból kitűzött physikai pályázat eredményéről (Czógler és Heller a physika történetéről szóló munkáinak bírálata), Schuller Alajossal együtt. Term. tud. Közl. 13. k. 1881, 91—92. o.
30. Kutatások a kapillaritás terén. Az akadémia elé terjesztett dolgozatának rövid kivonata A m. tud. akad. Értes. XVI. k. 1882, 48. o.
31. Egy új electro-kapillár mozgatóról. Az akadémia elé terjesztett dolgozatának rövid kivonata. U. o. 106—107. o.
32. Tanulmányok a folyadékhártyák feszültségéről. Az akadémia elé terjesztett dolgozata. Kivonatban sincs meg. Címe A m. tud. akad. Értes. XVI. k. 1882, 225. o.
33. A folyadékok felületi feszültségének összefüggése a kritikai hőmérséklettel. Az akadémia elé terjesztett dolgozat. Math. és Term. tud. Ért, III. k. 1885, 54—73. o.
34. A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata közt fennálló kapcsolatról. Math. és Term. tud. Ért. IV. k. 1886, 34—41. o.
35. Über den Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molecularvolumen. Ann. d. Phys. u. Chem. Neue Folge XXVII. k. 1886, 448—459. o. (a megelőzővel tartalomban egyezik). U. a. röviden Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn IV. k. 1886, 33—44. o.
36. Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez. (Nyílt levél Trefort Ágoston vall. és közokt. miniszter úrhoz.) Budapesti Szemle 50. k. 1887, 307- 321. o.
37. Vizsgálatok a gravitatio jelenségeinek körében. Az akadémia elé terjesztett dolgozata, Rövid kivonata Term. Tud. Közl. 20. k. 1888, 477. o.
38. A fizika jelenlegi állásáról és búvárlati módszereiről. 10. előadás a Term. tud. Társ.-ban 1888-ban. Megemlítve Term. Tud. Közl. 21. k. 1889, 66. o.
39. A Szt. Gellért-hegy vonzó erejére vonatkozó vizsgálatok. Az akadémia elé terjesztett dolgozata. Rövid kivonata Term. Tud. Közl. 21. k. 1889, 398. o.
40. Elnöki megnyitó beszéd. A m. tud. akad. Értes. XXIII. k. 1889, 145—149. o.
41. Jelentés a fizikai kísérletek pályázatára beérkezett munkáról (Antolik Károly munkája). Schuller Alajossal együtt. Term. tud. Közl. 22. k. 1890, 100—102. o.
42. A Föld vonzása különböző anyagokra. Az akadémia elé terjesztett dolgozatának kivonata. Akad. Értes. I. k. 1890, 108—110. o.
43. Über die Anziehung der Erde auf verschiedene Substanzen. Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn. VIII. k. 1891, 65—68. o. (a megelőzővel tartalomban egyezik).
44. Nagy lengésidők méréséről. Az akadémia elé terjesztett dolgozatának kivonata. Akad. Értes. I. k. 1890, 274. o.
45. Messung von langen Schwingungsdauern. Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn VIII. k. 1891, 450—451. o. (a megelőzővel tartalomban egyezik).
46. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. I. 1890, 325—335. o. U. ez németül Ungarische Revue, 10. k.1890. 617-628. o.
47. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. II. 1891, 321—325. o. U. ez németül Ungarische Revue, 11. k. 1891, 489-494. o.
48. Az egyetem feladatáról. Rektori beszéd. Term. tud. Közl. 23. k. 1891, 505—514. o.
49. A folyadékhártyák feszültségének megmérése. A Math. és Phys. Társ. ülésén tartott előadás. Rövid kivonata Term. Tud. Közl. 24. k. 1892, 211. o.
50. A fizika tanításáról az egyetemen. Az egyetem újjáalakításának évfordulója ünnepén felolvasott rektori beszéd. Term. tud. Közl. 24. k. 1892, 296—301. o.
51. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Ért. III. k. 1892, 301—303. o. U. ez németül Ungarische Revue, 12. k. 1892, 369-372. o.
52. Elnöki megnyitó beszéd a Széchenyi ünnepen. Akad. Értes. IV. k. 1893, 57—62. o. U. ez németül Ungarische Revue, 13. k.1893, 93-98. o.
53. A tömegvonzás állandójának meghatározása. A Math. és Phys. Társ.-ban tartott előadás, megemlítve Math. és Phys. Lapok II. k. 1893, 398. o.
54. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. IV. k. 1893, 315—316. o. U. ez németül Ungarische Revue, 13. k.1893, 321-323. o.
55. Kísérletek az elektromos erő és az elektromos ellenállás absolut meghatározására és a földi tárgyak tömegvonzásának kimutatására. A Math. és. Phys. Társ.-ban tartott előadás. Rövid ismertetése Term. tud. Közl. 25. k. 1893, 267. o.
56. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. VI. k. 1895, 321—825. o. U. ez németül Ungarische Revue, 15. k. 1895, 225-230. o.
57. Vizsgálatok a gravitatio és a mágnesség köréből. Az akadémia elé terjesztett dolgozat. Math. és Term. tud. Ért. XIV. k. 1896, 221 —266. o.
58. Untersuchungen über Gravitation und Erdmagnetismus. Ann. d. Phys. u. Chem. Neue Folge, 59. k. 1896, 354—400. o. (a megelőzővel tartalomban egyezik). U.a. Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn XIII. 1896, 193-243.
59. Jedlik Ányos emlékezete. Emlékbeszéd az akadémiában. Akad. Ért. X. k. 1897, 273—289. o. és Term. tud. Közl. 29. k. 1897, 387—402. o. U. ez Math. és Phys. Lapok, XXXV. 1928, 1-22. o.
60. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. IX. k. 1898, 269 -272. o.
61. A mágneses haladtató erőről. A Math. és Phys. Társ.-ban tartott előadás. Rövid ismertetése Term. tud. Közl. 31. k. 1899, 304. o.
62. A mágnesrudak pólusainak meghatározásáról. A Math. és Phys. Társ.-ban tartott előadás. Megemlítve Math. és Phys. Lapok VIII. k. 1899, 420. o.
63. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. X. k. 1899, 265—270. o. Ugyanez megjelent A tudományos akadémiák létjoga címen Term. tud. Közl. 31. k. 1899, 321—326. o.
64. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. XI. k. 1900. 289—292. o.
65. A mágnesi inklinációról a múlt időben. A Math. és Phys. Társ.-ban tartott előadás. Kivonata Term. tud. Közl. 82. k. 1900, 246. o.
66. Étude sur les surfaces de niveau et la variation de la pesanteur et de la force magnétique. Rapports présentés au Congrés International de Physique réuni á Paris en 1900. III. k.
67. A nehézség és a mágneses erő nivófelületeinek és változásainak meghatározásáról. Math. és Phys. Lapok. IX. k. 1900, 361—385. o. (a megelőzővel tartalomban egyezik).
68. Megfigyelések a Balaton jegén. A Math. és Phys. Társ.-ban tartott előadás. Rövid ismertetése Math. és Phys. Lapok X. k. 1901, 256. o.
69. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. XII. k. 1901, 261—269. o. Ugyanaz megjelent a Föld alakjának kérdése címén Term. tud. Közl. 1901, 321—328. o. továbbá kivonatban német nyelven a Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn XIX. k. 1901, 430—440. o.
70. A nehézségről és a földi mágneses erőről. A Term. tud. Társ.-ban tartott hat előadás. Megemlítve Term. tud. Közl. 35. k. 1903, 355. o.
71. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. XIV. k. 1903, 313—319. o. Ugyanaz megjelent Változhatatlan mértékegységek címen Term. tud. Közl. 35. k. 1903, 369—374. o., U. az. Absolut mértékegységek c. Uránia, IV. 1903, 241-243. o.
72. Beszéd a kolozsvári Bolyai-emlékünnepen. Akad. Értes. XIV. k. 1903, 110. o.
73. Elnöki megnyitó beszéd. Akad. Értes. XV. k. 1904, 253—254. o.
74. Akadémiai elnökségről lemondó levele. Akad. Értes. XVI. k. 1905, 514—515. o.
75. Programme des recherches gravimétriques dans les régions vésuviennes. Comptes rendus des séances de la premiere reunion de la commission permanente de l’Association international de Sismologie réuni á Rome. 1906, 177—179. o.
76. Bestimmung der Gradienten der Schwerkraft und ihrer Niveauflächen mit Hilfe der Drehwaage. Abhandl. d. XV. allg. Konferenz der internat. Erdmessung in Budapest. 1906. A módszer szigorú matematikai elméletét és gyakorlati alkalmazásának módját a legrészletesebben ezen értekezésben találjuk.
77. A Balaton nivófelülete s azon a nehézség változásai. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. I. k. 1. rész Geophysikai függelék. 1908. Németül is megjelent (Die Niveauflächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee). E dolgozat bevezetésében Eötvös a módszer elméletét elemi úton tárgyalja.
78. Bericht über geodätische Arbeiten in Ungarn, besonders über Beobachtungen mit der Drehwage. Verhandl. d. XVI. alig. Konferenz der internat. Erdmessung in London und Cambridge 1909. Franciául is megjelent: Sur les travaux géodétique exécutés en Hongrie spécialement a l’aide de la balance de torsion címén.
79. Beiträge zum Gesetz der Proportionalität von Trägheit und Gravität. Pekár Dezsővel és Fekete Jenővel együtt. Később kiadott munka (1. 86.), mellyel a göttingeni Beneke – féle pályadíjat megnyerték. Ismertetése Nachr. d. Königl. Gesellsch. d. Wissensch. in Göttingen. Geschäftl. Mitt. 1909, 1. füz.
80. Bericht über Arbeiten mit der Drehwaage, ausgeführt im Aufträge der kön. ung. Regierung in den Jahren 1909— 1911. Verhandl. d. XVII. alig. Konferenz der internat. Erdmessung in Hamburg. 1912.
81. Geofizikai kutatások Kecskemét vidékén. A pozsonyi Népszerű Főiskolai Tanfolyamon tartott előadás. Rövid ismertetése Uránia 1913, 36. o.
82. Geofizikai kutatásaim céljáról, módjáról és némely eredményéről. A Term. tud. Társ.-ban tartott népszerű két előadás 1913 ápr. 4. és 11-én. (Az első előadást Pekár Dezső tartotta.) Ugyanerről Aradon is tartott előadást 1914 jan.-ban.
83. A nehézségről a Földön mozgó szerkezetekben. A Math. és Phys. Társ.-ban tartott előadás. Ismertetése Uránia XVIII. évf. 1917, 199—201. o.
84. Experimenteller Nachweis der Schwereänderung, die ein auf normal geformter Erdoberfläche in östlicher oder westlicher Richtung bewegter Körper durch diese Bewegung erleidet. Annalen der Physik. (4) 59. k. 1919, 743—752. o.
85. Kísérleti kimutatása annak a nehézségi változásnak, amelyet valamely, a szabályos alakúnak felvett földfelületen keleti vagy nyugati irányban mozgó test e mozgás által szenved. Math. és Term. tud. Értes. 37. k. 1920, 1—28. o.
86. Roland v. Eötvös, Desiderius Pekár und Eugen Fekete: Beiträge zum Gesetze der Proportionalität von Trägheit und Gravität. Annalen der Physik. (4) 68. k. 1922, 11—66. o.

Inaugurationsrede des neugewählten Präsidenten der Ungarischen Akademia der Wissenschaften. Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn, VII. 1890, 457-462. o.
Szaktársainkhoz. Matematikai és Fizikai Lapok, 1. k. 1891, 1-2. o.
Elnöki megnyitó. Turisták Lapja, 8. évf. 1896, 5-6. sz. 101-102. o.
Előszó. Math. és Termtud. Közl. 16. évf. 1881. V-VII. o.

Roland Eötvös in the Hungarian Scientific Bibliography (MTMT)
 

Scientific works of Roland Eötvös

About Roland Eötvös

Science policy works of Roland Eötvös

Letters, poems, documents

UNESCO: Memory of the World

This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you accept our privacy policy. Privacy policy